Jogszabályok, szabályzatok

0001.01.01

Aktuális üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01

2021. április 1-jétől hatályba lépő üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény előírása alapján tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzata és a mellékletét képező egyetemes szolgáltatási Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásával 2021. április 1-jei hatállyal megváltoznak.

A módosítások alapvetően jogszabályi rendelkezéseken alapulnak, illetve a működési gyakorlat tapasztalataiból eredő, technikai jellegű változtatásnak minősülnek. Az üzletszabályzatnak a felhasználók jogait és kötelezettségeit érintő változásai az alábbiak. (A külön nem jelölt számozások az üzletszabályzat törzsanyagának fejezeteire vonatkoznak.)

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelmére vonatkozó részletes szabályok törölve lettek az üzletszabályzatból, abban kizárólag a kapcsolódó tájékoztatók nevesítésére és elérhetőségének bemutatására kerül sor. (4.2., 1/b. sz. melléklet)

Számlázás

Lehetővé válik a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó számlák egy küldeményben történő megküldése. (6.4.6.)

Nettó 2500 forintról bruttó 5000 forintra emelkedik az összevont számlakibocsátás összege. (6.4.6.10., 1/b. sz. melléklet)

Felhasználó részére történő kifizetések kezelése

Lehetővé válik, hogy a felhasználót megillető összeg a következő számlá(k)ban legyen elszámolva, ha a visszafizetés, kötbér megfizetés az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek fel nem róható okból meghiúsul. (6.4.6.8., 6.8.3.3.4.)

Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Kiegészülnek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségeire vonatkozó adatok. (1. sz. függelék)

Külön díjas szolgáltatások

Lehetővé válik az elektronikusan megküldött fizetési felszólító, kikapcsolási értesítő után külön díj felszámítása. (6. sz. függelék)

Jogszabályváltozás miatti módosítás

 • szociálisan rászoruló fogyasztói kör aktualizálása (6.13.1.1.)

Pontosított vagy újonnan beépített rendelkezések

 • szerződéskötéshez, illetve a szerződést érintő eljárások során bemutatandó okiratok köre (6.1.3., 6.4.7.2., 6.12.3.)
 • házastársak szerződéskötésének szabályozása (6.2.4.)
 • adatmódosítás, szerződésmódosítás szabályozása (6.3.2.1.–6.3.2.3., 6.3.3.)
 • leolvasás szabályozása (6.4.2., 1/b. sz. melléklet)
 • számlázási módok, számlázás rendjének szabályozása (6.4.6.1.–6.4.6.4., 6.4.6.9., 6.4.6.11., 1/b. sz. melléklet)
 • fizetési módok szabályozása (6.4.8.1., 1/b. sz. melléklet)
 • kereskedőváltás szabályozása (6.7.2.1.)
 • kártérítés szabályozása (6.8.3.3.5., 1/b. sz. melléklet)
 • írásbeli és elektronikus ügyintézés szabályozása (6.11.2., 6.11.4.)
 • nyomtatványok pontosítása (2/a.–2/c. sz. függelék)

A részletekért tekintse meg az üzletszabályzat jelölt részeit az alábbi linkekről elérhető fájlokban, vagy további kérdése esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes földgázszolgáltatási üzletszabályzat - tervezet

0001.01.01

Egyetemes szolgáltatói működési engedély és módosításai

0001.01.01

Tájékoztatás a földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosításáról lakossági földgáz-kereskedelmi szerződéssel rendelkező ügyfeleink számára

0001.01.01

Tájékoztatjuk, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2021. június 30-án benyújtotta a Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) módosítását jóváhagyásra, amelynek várható hatálybalépési időpontja 2021. szeptember 1.

Az Üzletszabályzat módosítás az alábbi főbb módosításokat tartalmazza:

 • módosul a kapacitáslekötés feltételrendszere;
 • módosulnak az egyéb díjak;
 • módosul a Hűségidő feltételrendszere;

Amennyiben az Üzletszabályzat módosítás sérti az Önök valamely jogát vagy jogos érdekét, úgy Önök a Üzletszabályzat 1.4.1. pontja szerint jogosultak eljárni.

Kérdés esetén, kérjük, forduljon az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Lakossági földgáz-kereskedelmi ügyfélszolgálatához:

Telefon: +36 1 469 70 61

E-mail: lakossagivp@mvm.hu

Jogszabályok

0001.01.01

Egyéb szabályzat

0001.01.01

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatási területéhez tartozó földgázelosztók üzletszabályzatainak elérhetőségei

0001.01.01

Korábbi üzletszabályzatok és Általános Szerződési Feltételek

0001.01.01