Átírás, költözés

0001.01.01

Felhasználóváltozás (pl.: költözés) esetén kötelező értesítenie a szolgáltatót, valamint átírást kezdeményeznie. Erre 15 nap áll rendelkezésre a felhasználóváltozástól számítva. Az átadáskor rögzített mérőállásról egy végelszámoló számla készül, melynek összege a kiköltöző ügyfelet terheli.

Az átírást a régi és az új ügyfél egyaránt az alábbi elérhetőségeken tudja kezdeményezni:

 

 

A következő menüpontokban bővebb információkat talál a szükséges teendőkről, az átírás folyamatáról és a kitöltendő dokumentumokról.

Milyen dokumentumok szükségesek az átíráshoz?

 • Földgáz átadás-átvételi nyilatkozat felhasználóváltozás bejelentéséhez (a kiköltöző és a beköltöző által is aláírva) vagy
 • a mérőállásról kiállított jegyzőkönyv (a kiköltöző és a beköltöző által is aláírva) és
 • az ingatlanhasználat jogcímét igazoló dokumentum:
  • ingatlan-adásvételnél: adásvételi szerződés vagy 60 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat
  • öröklésnél: az elhalálozott halotti anyakönyvi kivonata, hagyatékátadó végzés (ha van)
  • haszonélvezetnél: 60 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat
  • bérlőváltozásnál: bérleti szerződés
  • önkormányzati tulajdonú ingatlannál: kiutaló határozat vagy vagyonkezelővel kötött lakásbérleti szerződés
 • ha a beköltöző nem tulajdonosa az ingatlannak: Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról
 • Ha nem a saját ügyében jár el, két tanú által aláírt írásos meghatalmazás

Az átírás és az azt követő szerződéskötés  lépései

Első lépés

Töltse ki az átíráshoz szükséges nyomtatványokat, és szkennelje be, vagy fényképezze le a mobiljával, majd küldje el az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail-címre, vagy postán az 1439 Budapest, Pf. 700-as címre.

Második lépés

A dokumentumok beérkezését követően megtörténik az átírás, és az új ügyfélnek szerződéscsomagot küldünk. Ha az átíráshoz szükséges nyomtatványokat ügyfélszolgálati irodáinkban személyesen adják le, az átírás helyben megtörténik, és ha jelen van az új ügyfél, a szerződéscsomagot személyesen megkapja.

Harmadik lépés

A szerződéscsomag megérkezése után, aláírással ellátva, szkennelje be, vagy fotózza le mobiljával az alábbi dokumentumokat, majd küldje vissza az ugyfelszolgalat@mvm.hu e-mail-címre, vagy postán az 1439 Budapest, Pf. 700-as címre:

 • Egyetemes szolgáltatási szerződés (1 példány)
 • Számlázási melléklet (1 példány)
 • Elosztóhálózat-használati szerződés (Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. és az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. területén, 1 példány)

Hasznos információk átíráshoz 

 • Átírást követően előre egyeztetett időpontban biztosítani kell, hogy a területileg illetékes földgázhálózati elosztó munkatársa a helyszínen ellenőrizhesse a csatlakozóvezeték és a gázóra állapotát.
 • Az online ügyfélszolgálaton az új felhasználó regisztrációt követően indíthatja az átírást. Az új ügyfél akkor tud regisztrálni, ha egy másik felhasználási helyre vonatkozóan élő szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.
 • A budapesti mérő nélküli felhasználási helyek átírása az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mellett a számlázást végző Díjbeszedő Zrt.-nél is kezdeményezhető.

Kitöltendő dokumentumok

0001.01.01

További dokumentumok, tájékoztatók

0001.01.01